Rólunk  |   Letölthető dokumentumok

Adatkezelési nyilatkozat

Gerencsér és Társa Kft (továbbiakban: üzemeltető), mint a www.gerencserbroker.hu (továbbiakban: weboldal) weboldal tulajdonosa és üzemeltetője tájékoztatjuk weboldalunk felhasználóit, hogy azon adatokat, melyeket a weboldalon keresztül rendelkezésünkre bocsátottak, milyen módon használjuk fel, továbbá milyen jogi lehetőségeik vannak az adatokat megadóknak a jogaik érvényesítésére. Amennyiben a weboldal a felhasználótól adatot kér el, abban az esetben az alábbiak szerint járunk el.

Adatkezelésünk jogi alapja: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján járunk el. A felhasználó az adatokat önkéntesen adja meg. Az üzemeltető kizárólag olyan személyes adatokat kér és kezel a weboldalon keresztül, melyeket a Felhasználó korábban űrlap kitöltésével, vagy keresési paraméterek alapján az üzemeltető rendelkezésére bocsátott. A felhasználó önkéntesen hozzájárul a személyes adatainak megadásával, hogy azt az üzemeltető kezelje, nyilvántartsa. Az email cím megadásával a Felhasználó hozzájárulását adja, hogy az üzemeltető a részére a szolgáltatásaival kapcsolatosan tájékoztatást küldjön.

Az üzemeltető az adatkezelése során a hatályos magyar jogszabályokat, melyek az adatkezelésre vonatkoznak, mint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv), az információs önrendelkezési jogról, az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a személyes adatok védelméről a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv), és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, illetve a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény rendelkezéseit maradéktalanul betartja.

Az üzemeletető a weboldal látogatottsági mérésének céljából a Felhasználó által használt számítástechnikai eszközét, böngészőjét, és az automatikusan generálódó adatait, cookie-t, IP-címet kezelje. Ezen adatok azonosításra alkalmatlan módon kerülnek az üzemeltető kezelésébe, melyek a statisztikai adatok gyűjtését teszik lehetővé. A weboldal a felhasználótól ezen adatok lekéréséhez hozzájárulást kér a Felhasználótól.

A Felhasználó által megadott adatokat az Üzemeltető a következő célra használja fel: tájékoztassa a felhasználót aktuális szolgáltatásairól, továbbá a személyes adatokat piackutatásra, statisztikai elemzésekre használja fel, illetve, hogy a szolgáltatásai a lehető legjobb módon kerüljenek a Felhasználókhoz.

A Felhasználónak minden esetben joga és lehetősége van az adatainak módosítására, valamint törlésére, amennyiben törvényi korlátozás nem akadályozza. A Felhasználónak joga van a megadott adatairól tájékoztatást kérni az Üzemeltetőtől. Ezzel kapcsolatos kéréseit a Felhasználó az Üzemeltető felé juttathatja el. Az adatmódosítási és/vagy a törlési kérelem beérkezését követő 8 napon belül az Üzemeltető megteszi a megfelelő intézkedéseket.

Az üzemeltető megtesz minden olyan biztonsági intézkedést az ügyben, hogy az általa kezelt adatok a lehető legmagasabb szinten legyenek biztosítva védelem tekintetében, illetve hogy a jogosulatlan felhasználást megakadályozza.

A weboldalon elhelyezett linkek átirányítása esetén, melyre kattintva a Felhasználó elhagyja a weboldalt, az Üzemeltető nem vállal felelősséget.

Elérhetőségünk:

Gerencsér és Társa Kft. 9700 Szombathely, Fő tér 16., e-mail: info@gerencserbroker.hu
 

Design: hegedusadrian.hu | Code: mediadyn.hu Gerencsér és Társa Kft.|©2015|Email: info@gerencserbroker.hu
Design: hegedusadrian.hu | Code: mediadyn.hu Gerencsér és Társa Kft.|© 2015
Email: info@gerencserbroker.hu